POPTÁVKA NAŠICH SLUŽEB

Společnost KLS-group s.r.o., se sídlem Teplice - Trnovany, Trnovanská 1327/61, PSČ 415 01, Česká republika, IČ: 03531660 je právnická osoba podnikající dle obchodního zákoníku zapsaná v obchodním rejstříku, která zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. emailovou adresu
  3. telefon

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností KLS group s.r.o.

VÁŠ SOUHLAS SE SPRÁVOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto rezervačním formuláři/kontaktním formuláři (dále jen formulář) správcem KLS group s.r.o., se sídlem Teplice - Trnovany, Trnovanská 1327/61, PSČ 415 01, Česká republika, IČ: 03531660 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené ve formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz osobních údajů však povede k ukončení smlouvy

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se na nás obraťte, nebo kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních a kontrolních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

POUŽITÍ COOKIES

Společnost KLS group s.r.o. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook, Viber a Whatsapp.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Typ

Cookies třetích stran

Název

Google Analytics

Účel


Získání statistických informací

Expirace

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění